img-htxt


 

מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 1992 באוניברסיטת תל-אביב.

למכון אוריינטציה רב-תחומית המתבטאת בהנחייה משותפת של הפקולטה למדעי החברה והפקולטה לרפואה. נוכחותו של המכון בקמפוס מסמנת את התעצמות המחקר בנושאים הקשורים בהזדקנות במחלקות האוניברסיטה השונות.

מכון הרצג מוביל ומקדם שורה של מחקרים הנוגעים להזדקנות וזיקנה. לדוגמא, מחקרים הנוגעים לבריאות פיזית ובריאות נפשית, קידום בריאות, התמודדות והסתגלות בגיל המבוגר, רווחה ואיכות חיים לאורך טווח החיים, תהליכי הזדקנות קוגניטיביים ואמוציונאליים, זיקנה בחברה, מחלות בזיקנה, דמנציה, קשיי טיפול באוכלוסיות זקנות, אירועי חיים טראומתיים והשפעות ארוכות טווח של השואה.

מטרות נוספות של המכון כוללות הפצת עניין וידע גרונטולוגי באקדמיה ובקהילה, עידוד חוקרי הזדקנות וזיקנה במגוון דיסציפלינות עם דגש מיוחד על קידום חוקרים צעירים בתחום, וכן קיום קשרים עם קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בתחומים הקשורים בהזדקנות וזיקנה.

בראש מכון הרצג עומד פרופ' דב שמוטקין.

 

ראשי מכון הרצג:

1992 - 1997 מייסד ומנהל ראשון, פרופ' יעקב לומרנץ
1997 - 2005 פרופ' חיים חזן
2005 פרופ' חוה גולנדר
2005 - 2012 פרופי יסכה כהן-מנספילד
נוכחי פרופ' דב שמוטקין

הודעות המכון

for shaar sgalim 1

   עלון מכון הרצג מס' 18 - ספטמבר 2018

Heb pic cover 18bulletin

 

shaar 10618♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

19.3.18 home page hebrew

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 ב-29 לינואר 2018 נערך יום העיון:

בין רווחה לטראומה:

מטוטלת במשמעות החיים

 למידע נוסף על הכנס

לחצו כאן

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

   Chava Golander Mifal Haim

 

distinguished scientist pic

  ________________

דברי הספד על פרופ' אסתר יקוביץ ז"ל (כתבה: פרופ' חוה גולנדר)

להמשך  לחץ כאן

________________

    מה אם... הזמן אינו מרפא? 

מחקר חדש שנערך במכון הרצג, אוני' ת"א על אוכלוסיות זקנות ייחודיות, מגלה כי חוסן ופגיעות מתקיימים בו-זמנית זה לצד זה

להמשך קריאה לחץ כאן

 ________________ _________________

אתגר ההזדקנות בעולם עוין:

איך מתקיימים חוסן ופגיעוּת בכפיפה אחת?

למידע אודות הכנס

שהתקיים ב-3.7.17 - לחץ כאן

_______________________

 ב-19-20 למרץ, 2017, ערך מכון הרצג לחקר הזיקנה סדנה דו-לאומית בשיתוף עם חוקרים מאוניברסיטת היינריך היינה בדיסלדורף. הסדנה, שקיבלה את הכותרת להזדקן היטב, קיבצה מומחים מתחומים מגוונים לצורך דיון רב תחומי בהיבטים שונים של הזדקנות וזיקנה.

לפרטים - לחץ כאן

_______________________

 LinkEvent1a

> הסליחה מזוית אישית ומקצועית - מאמרו של תום עיבל
--------------------------
> חשיפה לטראומה ואריכות ימים: דעות מומחים - התייחסותו של פרופ' דב שמוטקין, במסגרת שיח מומחים על חשיפה לטראומה ואריכות ימים... לקריאה נוספת לחץ כאן

--------------------------
> "זיקנה היא לא רק עניין של זקנים וחוקרים..." - ראיון עם פרופ' שמוטקין במגזין דורות
--------------------------

 

הצטרפות לרשימת תפוצה

המייסדים

founders

מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 1992 מתרומתם של בני הזוג רוזיטה ואסטבן הרצג.