img-htxt


 

מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 1992 באוניברסיטת תל-אביב.

למכון אוריינטציה רב-תחומית המתבטאת בהנחייה משותפת של הפקולטה למדעי החברה והפקולטה לרפואה. נוכחותו של המכון בקמפוס מסמנת את התעצמות המחקר בנושאים הקשורים בהזדקנות במחלקות האוניברסיטה השונות.

מכון הרצג מוביל ומקדם שורה של מחקרים הנוגעים להזדקנות וזיקנה. לדוגמא, מחקרים הנוגעים לבריאות פיזית ובריאות נפשית, קידום בריאות, התמודדות והסתגלות בגיל המבוגר, רווחה ואיכות חיים לאורך טווח החיים, תהליכי הזדקנות קוגניטיביים ואמוציונאליים, זיקנה בחברה, מחלות בזיקנה, דמנציה, קשיי טיפול באוכלוסיות זקנות, אירועי חיים טראומתיים והשפעות ארוכות טווח של השואה.

מטרות נוספות של המכון כוללות הפצת עניין וידע גרונטולוגי באקדמיה ובקהילה, עידוד חוקרי הזדקנות וזיקנה במגוון דיסציפלינות עם דגש מיוחד על קידום חוקרים צעירים בתחום, וכן קיום קשרים עם קובעי מדיניות ומקבלי החלטות בתחומים הקשורים בהזדקנות וזיקנה.

בראש מכון הרצג עומד פרופ' דב שמוטקין.

 

ראשי מכון הרצג:

1992 - 1997 מייסד ומנהל ראשון, פרופ' יעקב לומרנץ
1997 - 2005 פרופ' חיים חזן
2005 פרופ' חוה גולנדר
2005 - 2012 פרופי יסכה כהן-מנספילד
נוכחי פרופ' דב שמוטקין

הודעות המכון

Program Logo 2016 17

ניתן לצפות בתוכנית הסדרה במלואה כאן

הרשמה מקוונת לסדרת ההרצאות בנושאי זיקנה תשע"ז - לחצו כאן


אנו מברכים את
פרופ' יסכה כהן-מנספילד
חברת סגל הרצג ולשעבר ראשת המכון
על התמנותה למופקדת על הקתדרה לחקר ההזדקנות ע"ש ד"ר איגור אורנשטיין בפקולטה לרפואה.


break


הרשמה מקוונת להשתתפות במחקר, שמטרתו להשיג ולקיים איכות חיים חיובית:

בני/בנות בני 50+
ששכלו את ילדם בתאונת דרכים, תאונה אחרת או מחלה
(שלא התרחשה בתקופת שירות בצה"ל או בכוחות הביטחון, או כתוצאה מפיגוע טרור)

לחצו כאן 

- - -

בני/בנות 50+
בעלי מוגבלות בתנועה
(שלא התרחשה בתקופת שירות בצה"ל או בכוחות הביטחון, או כתוצאה מפיגוע טרור)

לחצו כאן

googleprofile

 HEBREW Herczeg 16th bulletin 1

עלון מכון הרצג מס' 16 - אוקטובר 2016


LinkEvent1a

> הסליחה מזוית אישית ומקצועית - מאמרו של תום עיבל
--------------------------
> חשיפה לטראומה ואריכות ימים: דעות מומחים - התייחסותו של פרופ' דב שמוטקין, במסגרת שיח מומחים על חשיפה לטראומה ואריכות ימים... לקריאה נוספת לחץ כאן

--------------------------
> "זיקנה היא לא רק עניין של זקנים וחוקרים..." - ראיון עם פרופ' שמוטקין במגזין דורות
--------------------------

 

הצטרפות לרשימת תפוצה

המייסדים

founders

מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 1992 מתרומתם של בני הזוג רוזיטה ואסטבן הרצג.