מורה נבוכים למקבלי החלטות בצל הקורנה

מצורף מסמך שגובש בקבוצת האתיקה של Academia.IL Collective Impact COVID-19 בנוגע לסוגיות אתיות מרכזיות הרלוונטיות למשבר הקורונה. הסוגיה הרלוונטית במיוחד לנו הינה הסוגיה השישית: היבטים של גילנות בתקופת הקורונה מורה נבוכים למקבלי החלטות בצל הקורונה