בימים 4-6 לפברואר, 2019 התקיימה באוניברסיטת חיפה סדנה בינלאומית בנושא: "הזדקנות סובייקטיבית ובריאות". סדנה זו אורגנה ע"י חוקרים מאוניברסיטת חיפה,  אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל-אביב, ובתמיכת הקרן הלאומית למדע. השתתפו בסדנה חוקרים בינלאומיים מובילים בתחום תפיסת הגיל והמוות בזיקנה. הסדנה כללה הרצאות ודיונים על המצב המחקרי העכשווי של תחום ההזדקנות הסובייקטיבית, תוך דגש על קשרים עם נושאים קונצפטואליים, בריאות נפשית וגופנית, פסיכופתולוגיה, גילנות ואפלייה, והתערבויות טיפוליות וחברתיות. נושאים אלה נדונו גם בקבוצות עבודה קטנות.

מטעם מכון הרצג השתתפו בסדנה פרופ' דב שמוטקין (ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ומכון הרצג), ד"ר כפיר יפרח (מכון הרצג והמרכז האקדמי רופין), וד"ר עירית בלובשטיין (מכון הרצג והחוג לסיעוד).

לתכנית הסדנה "הזדקנות סובייקטיבית ובריאות" לחץ כאן.

שמות המרצים ויושבי הראש במושבי הסדנה, לפי סדר השתתפותם:

Yuval Palgi, Dov Shmotkin, Hans-Werner Wahl, Amit Shrira, Gitit Kavé, Yannick Stephan, Shevaun Neupert, Dikla Segel-Karpas, Sharon Avidor, Yaakov Hoffman, Manfred Diehl, Israel (Issi) Doron, Klaus Rothermund, Ehud Bodner, Liat Ayalon, Frieder Lang, Denis Gerstorf, Yoav Bergman.