ב-10 ליוני 2018 התקיים כנס הדוקטורנטים של מכון הרצג לחקר הזיקנה באוניברסיטת ת"א. הכנס כלל הרצאה מרכזית מאת ד"ר עירית בלובשטיין, והתקיים בו טקס חלוקת המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בחקר הזיקנה מטעם מכון הרצג לשנת 2018, על שמם ולזכרם של פרופסור שמעון ברגמן ז"ל ומר שמואל פרידברג ז"ל. הזוכים: מר תמיר אייזנשטיין, גב' שושיק עמרם וגב' מור בורדיניק-כהן. שלושת הדוקטורנטים הזוכים הרצו בקצרה על עבודותיהם. הכנס נחתם בפאנל מומחים בנושא: משמעויות מתבדלות ומתכנסות של מחקרים על זיקנה. בפאנל השתתפו, בין השאר, פרופ' דב שמוטקין (ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה וראש מכון הרצג), פרופ' חוה גולנדר (החוג לסיעוד ומכון הרצג), וכן מנחי הדוקטורט של שלושת התלמידים הזוכים: פרופ' קרן אברהם (המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה וסגנית דיקאן הפקולטה לרפואה), ד"ר יוליה לרנר (הפקולטה לרפואה ומכון סגול לתפקודי המוח, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי), ופרופ' דן פרנקל (המחלקה לנויורוביולוגיה, הפקולטה למדעי החיים).

להלן רשימת המרצים בכנס ונושאי הרצאתם:

הרצאתה המרכזית של ד"ר עירית בלובשטיין (החוג לסיעוד ומכון הרצג): מעבר ל"הזדקנות מוצלחת" הרהורים וערעורים בעקבות הגל השני בפסיכולוגיה חיובית.

מר תמיר אייזנשטיין (דוקטורנט בפקולטה לרפואה ומכון סגול לתפקודי המוח, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי):

Physical activity and the neurocognitive state of the aging human brain: Insights into neurobiological and behavioral correlates - לחצו כאן לקריאה

גב' מור בורדיניק-כהן (דוקטורנטית במחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה, הפקולטה לרפואה):

The Genetic Basis of Hearing Loss in the Elderly - לחצו כאן לקריאה

גב' שושיק עמרם (דוקטורנטית במחלקה לנויורוביולוגיה, הפקולטה למדעי החיים):

 The role of astrocyte senescence in the pathology of Alzheimer's disease - לחצו כאן לקריאה

 

SHOSHIK and dov 18june18

גב' שושיק עמרם מקבלת את המלגה לדוקטורנטים מצטיינים מפרופ' דב שמוטקין

     

MOR and dov 10june18

גב' מור בורדיניק-כהן מקבלת את המלגה לדוקטורנטים מצטיינים מפרופ' דב שמוטקין

   

     TAMIR and dov 10june18           

מר תמיר אייזנשטיין מקבל את המלגה לדוקטורנטים מצטיינים מפרופ' דב שמוטקין