בתאריך 29 בינואר, 2018, התקיים במכון הרצג יום עיון לציון צאתו של פרופ' דב שמוטקין לגימלאות בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת ת"א. יום העיון, בין רווחה לטראומה: מטוטלת במשמעות החיים, כלל הרצאות של תלמידיו לשעבר של פרופ' שמוטקין, החוקרים היבטים שונים של רווחה נפשית ובריאותית אל מול קשיי החיים בבגרות ובזיקנה. לסיום, פרופ' שמוטקין הציג מבט אינטגרטיבי על המודל המחקרי שפיתח, חיפוש האושר בעולם עוין, שהתחבר לאספקטים שונים של הרצאות המשתתפים בכנס. דקאנית הפקולטה למדעי החברה, פרופ' תמי רונן רוזנבאום, נשאה דברי ברכה בתחילת האירוע.

להלן רשימת המרצים וההרצאות ביום העיון:

ד"ר שרון אבידור: (המרכז האקדמי רופין): כיצד דיווחים על אושר משרתים את העצמי? ההיבט הדקלרטיבי של רווחה סובייקטיבית

ד"ר גבע שנקמן לכברג (המרכז הבינתחומי, הרצליה): תרחיש העולם העוין לאורך טווח החיים בקרב אוכלוסייה הומו-לסבית

ד"ר כפיר יפרח (אוניברסיטת ת"א): זה לא פשוט להזדקן, נכון? התפקיד של גמישות פסיכולוגית ותרחישי העולם העוין בבריאות בבגרות ובזיקנה

מר נועם מרקוביץ' (אוניברסיטת ת"א): גוף של דיאלקטיקות: חקירת מודל דינמי-הסתגלותי על השלמות העצמית של הגוף ו"חיפוש אושר בעולם עוין״

פרופ' מנחם בן-עזרא (אוניברסיטת אריאל): מפגיעה באמונות ליבה ועד ניפוץ הנחות עולם: תגובות לטרור במבט בין לאומי

פרופ' יובל פלגי (אוניברסיטת חיפה): עניין של רצון: תפקידו הממתן של המרחק הסובייקטיבי למוות על הקשר בין סימפטומים פוסט-טראומטיים והרצון לחיות

פרופ' עמית שרירא (אוניברסיטת בר-אילן): העברה בין-דורית של השואה: סוגיות עדכניות ותובנות חדשות

פרופ' דב שמוטקין (אוניברסיטת ת"א): "עיצבון ושמחה מלוא השק": מסע במחוזות נפש

לתקצירי ההרצאות בכנס לחצו כאן

 

Dr. Sharon Avidor 29jan18

ד"ר שרון אבידור

     

Dean Prof. Tammie Ronen Rosenbaum

פרופ' תמי רונן רוזנבאום

 

Dr. Kfir Ifrah 29jan18

ד"ר כפיר יפרח

      

Prof. Menachem Ben Ezra 29jan18

פרופ' מנחם בן-עזרא

 

Prof. Yuval Palgi 29jan18

פרופ' יובל פלגי
 

Mr. Noam Markovitz 29jan18

מר נועם מרקוביץ'

 

 

Dr. Geva Shenkman 29jan18

 ד"ר גבע שנקמן לכברג

 

 Prof. Dov Shmotkin 29jan18

פרופ' דב שמוטקין

 
   

Prof. Amit Shrira 29jan18

פרופ' עמית שרירא