הזוכים במלגת הצטיינות על מחקר דוקטורט בעל תרומה ייחודית לתחום הזיקנה לשנת תשע"ט הם:

גברת מוריה דגן, המחלקה לנוירולוגיה, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.

מר עומר שרון, המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.

מר אסף בוך, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב (פרס עידוד).