בית הספר למדעי הפסיכולוגיהlumeranz

כתובת: ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה,
אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 6997801
טלפון: 03-6478029, 03-6409142
בית: 03-6478029
פקס: 03-6409547

דוא"ל: lomranz@post.tau.ac.il

תקציר ביוגרפי

פרופ' יעקב לומרנץ )המכונה ג'קי) הוא פסיכולוג קליני ומפקח מוסמך. את הדוקטורט בפסיכולוגיה קלינית עשה באוניברסיטת דיוק בקרוליינה הצפונית שבארה"ב. כיהן כראש הענף הקליני במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, פיתח תכנית לימודים ללימוד לבגרות והזדקנות באוניברסיטה, הקים את היחידה לבגרות והזדקנות במחלקה לפסיכולוגיה, ומאוחר יותר ייסד וניהל את מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה באוניברסיטת תל אביב.

פרופ' לומרנץפרסם למעלה מ-90 מאמרים ופרקים וערך שלושה ספרים. כיהן בעבר כעמית חוקר באוניברסיטת בוסטון ובמכון לחקר ההזדקנות באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו. מכהן כעת כחבר בוועדה האקדמית המייעצת בקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל, ויו"ר הועדה "לעיטור האור", אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל כהבעת הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל. בנוסף, פרופ' לומרנץ פעיל בקידום ובבניית תכניות לימוד בגרונטולוגיה ובגרופסיכולוגיה קלינית באוניברסיטאות ובמכללות.

פרופ' לומרנץ מכהן כראש קרן המחקר פרנקל לחקר ניצולי שואה באוניברסיטת תל-אביב וחבר במועצת המנהלים של 'עמך'- המרכז הישראלי לתמיכה פסיכולוגית של ניצולי השואה והדור השני. בעבר ניהל תכנית להזדקנות יצירתית באשל - האגודה לתכנון ולפיתוח השירותים למען הזקן בישראל.

תחומי מחקר

א-אינטגרציה כמיומנות התמודדות וקידום צמיחה; התבגרות והזדקנות; יצירתיות - כמיומנות אנושית בחיי היומיום; חקר מצבי לחץ וטראומה אישיים וחברתיים; חקר הזמן; השפעות ארוכות טווח של ניצולי שואה; שינויים במעגל המשפחתי בבגרות וזיקנה; בריאות נפשית וטיפול בגיל המבוגר.

מענקים ופרסים Grants and Awards

ESHEL; Association for the Development of Services for the Aged in Israel.

Curricula Development in Adulthood and Aging in the Department of Psychology, Tel-Aviv University”. One year full salary fellowship.

Yad Avi Hayeshuv. “A Research Unit on Adulthood and Aging."

The Recanati Fund, Tel-Aviv University (1986). "The Impact of Choice Self-Monitoring Behavior on Affect in the Elderly”.

The Herczeg-Schwartz-Krauthamer Fund on Aging: "Aging in the Community: Demographic and Health Variables."

The Recanati Fund for Medical Research: "Health status in the aged and its relationship to familial and social support systems."

The Herczeg-Schwartz-Krauthamer Fund: “The Experience of Aging: Physical, Psychological Aspects and Interpersonal Relationships."

The Frankel Holocaust Research Fund. 1997-2009.

פרסומים נבחרים

Lomranz, J., Lubin, B., Eyal, N., & Medini, G. (1981). A Hebrew version of the depression adjective check lists. Journal of Personality Assessment, 45, 380-384. doi: 10.1207/s15327752jpa4504_6

Lomranz, J. (1983). Time estimation as a function of stimulus complexity and personality. Social Behavior and Personality, 11, 77-82. doi: 10.2224/sbp.1983.11.2.77

Lomranz, J., Shmotkin, D., Zechovoy, A., & Rosenberg, E. (1985). Time orientation in Nazi concentration camp survivors: Forty years after. American Journal of Orthopsychiatry, 55, 230-236. doi: 10.1111/j.1939-0025.1985.tb03437.x

Lomranz, J. (1989/90). Cogent motives in the life-span: Adulthood and Aging mirrored in Hebrew literature - poetry and psychology. Gerontologia, 45-46, 3-25 (Hebrew). Issn: 0334-2360

Lomranz, J. (1990). Long-term adaptation to traumatic stress in light of adult development and aging perspectives. In M.A. Parris, Stephens, Crowther, Stress and coping in later-life families. Washington, DC: Hemisphere publishers 99-121.

Lomranz, J., Eyal, N., Shmotkin, D., & Zemach, M. (1990). Subjective well-being and its domains across different age groups: an Israeli sample. Aging Clinical and Experimental Research, 2, 181-190. doi: 10.1007/BF03323915

Lomranz, J. (1991). Mental Health in Homes for the Aged and the Clinical Psychology of Aging. Clinical Gerontologis,10, 47-72. doi: 10.1300/J018v10n03_06

Lomranz, J. (1991). The freedom to be a patient: Basic concepts in the psychotherapy of the second half of life. Sichot: The Israeli Journal of Psychology, 6, 40-48. (Hebrew).

Lomranz, J., Shmotkin, D., & Vardi, R. (1991). The equivocal meanings of time: Exploratory and structural analyses. Current Psychology, 10, 3-20. doi: 10.1007/BF02686777

Lomranz, J., Shmotkin, D., & Vardi, R. (1991). The equivocal meanings of time: Exploratory and structural analyses. Current Psychology: Research and Reviews 10, 3-20. doi: 10.1007/BF02686777

Lomranz, J., Eyal, N. & Shmotkin, C. (1992). Family support systems related to health status in the aged. Gerontologia, 56-57, 3-18. (Hebrew).

Lomranz, J., Eyal, N. (1993). A longitudinal study of depressive moods of men and women in several age groups during the Gulf War. Gerontologia, 61, 3-15 (Hebrew).

Lomranz, J., Eyal, N., Hobfoll, S. E., Johnson, R., & Zemach, M. (1994). A nation's response to attack: Israelis' depressive reactions to the Gulf War. Journal of Traumatic Stress, 7, 59-73. doi: 10.1002/jts.2490070107

Lomranz, J., Naveh, G. (Eds). (1994). Trauma and old age: Coping with the stress of the Gulf War. Jerusalem, JDC-Brookdale Institute of Gerontology. (Hebrew).

Lomranz, J., Shmotkin, D., Eyal, N., & Friedman, A. (1994). Expectations for changes in midlife men. Social Behavior and Personality, 22, 111-121. doi: 10.2224/sbp.1994.22.2.111

Lomranz, J. (1995). "Thus we live, forever taking leave": The launching stage in the Israeli family. Social Behavior and personality, 23, 287-302. doi: 10.2224/sbp.1995.23.3.287

Lomranz, J. (1995). Endurance and living: Long-term effects of the Holocaust. In Hobfoll, S., & De Vries, M. (Eds). Extreme Stress and Communities: Impact and Intervention. Boston Kluwer Academic Pub., 80, 325-352. doi: 10.1007/978-94-015-8486-9_15

Lomranz, J. (1996). Endurance and living: Long-term effects of the Holocaust. Gerontologia, 72-73, 93-114. (Hebrew).

Lomranz, J., Shmotkin, D., Eyal, N., & Zohar, Y. (1996). Launching themes in Israeli fathers and mothers. Journal of Adult Development, 3, 159-170. doi: 10.1007/BF02285776

Lomranz, J. & L. Bar-Tur (1998). Nursing home care and consultation. In Edelstein, B. ( Ed). Comprehensive Clinical Psychology, 7. Elsevier Science Ltd. doi: 10.1016/B0080-4270(73)00080-8

Lomranz, J. (1998). An image of aging and the concept of aintegration: Personality, coping and mental health implications. In: Lomranz, J (Ed.). Handbook of aging and mental health: An integrative approach, Plenum Pub. 217-250. Isbn: 978-0-306-45750-0

Mostofsky, D. I., Lomranz, J. (Eds.) (1998). Handbook of pain and aging. New York: Springer. Isbn: 978-0-306-45458-5

Lomranz, J. (2000). The skewed image of the Holocaust survivor and the vicissitudes of psychological research. Echoes of the Holocaust, 6, 45-57.

Lomranz, J. (2001). A Wandering Jew as a social scientist. In: Suedfeld, P. (Ed.). Light from the ashes: Social science careers of young Holocaust refugees and survivors. University of Michigan Press, 291-320.

Lomranz J. (2003). Mental Health and Treatment Approaches in Aging. In: Rosin, A. (Ed.). Aging in Israel. Eshel/Modan publications, 467-529. (Hebrew).

Lomranz, J. (2005). Amplified comment: The triangular relationships between the Holocaust, aging, and narrative gerontology. The International Journal of Aging and Human Development, 60, 255-267.doi: 10.2190/LJBT-5KGX-M0EH-T8XL

Lomranz, J. (2005). Psychological Effects of Poverty in Late Adulthood. In: Y. Brick (Ed). Aging and Poverty. Eshel/Modan publications, 146-192. (Hebrew).

Andrews, G. R., Sidorenko, A., Gutman, G., Gray, J., Anisimov, V., Bezrukov, V.,Botev, N., Davidovich, M., Fernandez-Ballestros, R., Hoskins, I., Godwin, J., Kirkwood, T., Knipscheer, K., Lomranz, J., Nies, H., Nizamuddin, M., Stuckleberger, A., Topinkova, E., Troisi, J., Walker, A. (2006). Research on Ageing: Priorities for the European region. Advances in Gerontology, 18, 1-14.

Lomranz, J. (2006). Personal creativity and creative aging. In: Carmel, S., Morse, C., & Torres-Gil, F. (Ed). Lessons on aging from three nations. Vol I.New York: Baywood Pub. Isbn: 978-0-89503-369-7

Lomranz, J (2008). Creativity: What has Aging got to do with it? Gadish: Adult Education, 11, 87-102. (Hebrew). Issn: 0792-8084

Lomranz, J. (2011). Aintegration - Ein komplementares paradigma zum verstandnis von Holocaust-Uberlebenden. In: Brunner, J., & N. Zajde (Eds.). Holocaust und trauma: Kritische wirkung eines paradigmas. Goettingen: Wallstein Verlag 223-241.

 

March 2014