מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה nitza-eyal 

כתובת: רח' הנשר 22, רמת השרון, 4703040
טלפון בבית:
03-5404088
טלפון נייד: 052-2753868
פקס: 03-5496771

דוא"ל: neyal@inter.net.il 

תקציר ביוגרפי

ניצה אייל היא בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית וגרונטולוגית. חוקרת, מרצה ועורכת אקדמית של השתלמויות בנושאים התפתחותיים במחצית השנייה של החיים. פירסמה עשרות מאמרים מקצועיים וחיברה שבעה ספרים.

תחומי מחקר

התפתחות פסיכולוגית בטווח החיים; שינויים קוגניטיביים במחצית השניה של החיים; התמודדות עם שינויים ומעברים; החוויה הסובייקטיבית של הזמן.

פרסומים נבחרים

Yertzky, A., Lomranz, J., Feldman, J., Eyal, N., Kimchi, O. & Pinkeltov, B. (1988). Measuring depressive mood in hospitalized geriatric patients: Reliability and validity of the Depression Adjective Check List (DACL). The Clinical Gerontologist, 19(3), 25.

Lomranz, J., Eyal, N. & Shmotkin, D. (1992). Family support systems related to health status in the aged. Gerontologia, 56-57, 3-18 (Hebrew).

Lomranz, J., Eyal, N., & Shmotkin, D. (1992). Self-reported health in old age and its relationships with family support systems. Gerontologia, No. 56-57, 3 (Hebrew).

Shmotkin, D., Eyal, N., & Lomranz, J. (1992). Motivations and attitudes of clinical psychologists regarding treatment of the elderly. Educational gerontology, 18, 177.

Eyal, N. (1993). Learning how to improve memory. Jerusalem: Eshel publications (Hebrew).

Lomranz, J., Eyal, N. (1993). A longitudinal study of depressive moods of men and women in several age groups during the Gulf war. IGerontologia, 61, 3. (Hebrew). Also in: J. Lomranz & G. Naveh (Eds.) (1004). Trauma and Old Age: Coping with the stress of the Gulf was. Jerusalem: JDC Brookdale Institute Pub., 13.

Shmotkin, D., Eyal, N., & Lomranz, J. (1993). Differential characteristics of clinical psychologists treating younger and older clients. Clinical Gerontologist, 12, 3-16.

Eyal, N. (1994). A journey into memory. Tel Aviv: Maariv publications (Hebrew).

Lomranz, J. & Eyal, N. (1994). A longitudinal study of depressive moods of men and women in several age groups during the Gulf War. In J. Lomranz & G. Naveh, (Eds.). Trauma and old age: Coping with the stress of the Gulf War. A monograph. Jerusalem: Brookdale Press (Hebrew).

Lomranz, J., Hobfoll, S., Johnson, R., Eyal, N. & Zemach, M. (1994). A nation's response to attach: Israelis' depressive reaction to the Gulf war. Journal of Traumatic Stress. 7(1), 59-73.

Lomranz, J., Shmotkin, D., Eyal, N., & Friedman, A. (1994). Expectations for changes in midlife men. Social Behavior and Personality, 22, 111.

Eyal, N. (1996). Real time: The personal experience of time. Tel Aviv: Aryeh Nir Publishers (Hebrew).

Lomranz, J., Shmotkin, D., Eyal, N., & Zohar, Y. (1996). Launching themes in Israeli fathers and mothers. Journal of Adult Development, 3, 159.

Eyal, N. (1997). As the river runs: A psychological journey. Tel Aviv: Aryeh Nir publishers (Hebrew).

Shmotkin, D., Lomranz, J., Eyal, N., & Zemach, M. (1999). The contribution of personal resources to physical and mental health: Looking into age and gender effects. Genetic, social, and general psychology monographs, 125, 5.

Eyal, N. (2000). The thinking dwarf: Psychology of thoughts. Tel Aviv, Aryeh Nir Publishing (Hebrew).

Lomranz, J., Becker, D., Eyal, N., Pines, A. & Mester, R. (2000). Attitudes towards Hormone replace treatment in a middle age sample of men and women. European journal of obstetrics gynecology and reproductive biology, 93(2), 199.

Becker, D., Lomranz, J., Pines, A., Shmotkin, D., Eyal, N., Benn Amitay, G., & Mester, R. (2001). Psychological distress around menopause. Psychosomatics, 42, 252-257.

Eyal, N., & Shmotkin, D. (2001). The depressive adjective check list (DACL) and its adaptation for assessing depressive mood among adult and elderly populations in Israel. Gerontologia, 28 (Issue 3-4), 119 (Hebrew).

Eyal, N., Bar-Tur, L. (2002). Psychotherapy with the aged: The reluctant therapist and the reluctant patient, Psycho-Actualia Journal, Spring, 24-28 (Hebrew).

Eyal, N. (2003). Cognition and aging. In A. Rozin (Editor in Chief). Aging and old age in Israel and around the globe. Jerusalem: Eshel publications (Hebrew).

Eyal, N. (2003). Psychological images. Tel Aviv: Aryeh Nir publishing (Hebrew).

Shmotkin, D., & Eyal, N. (2003). Psychological time in later life: Implications for counseling. Journal of counseling and development, 81, 259.

Eyal, N. (2004). The wonder of memory elusiveness and forgetting. Tel Aviv, Aryeh Nir publishers (Hebrew).

Eyal, N. (2005). Cognitive functioning of the oldest old: "They don't lose their head". Dorot, August, 18 (Hebrew).

Eyal, N. (2005). Health and space: Between the times in old-old age. Psycho-Actualia journal, October, 36.

Eyal, N. & Reichental, Y. (2006). Personal cognitive training in old age. Dorot, July 22 (Hebrew).

Gamliel, T., Reichental, Y., & Eyal, N. (2007). Intergenerational educational encounters: Part 2: Counseling implications of the model. Educational gerontology, 33(2), 145.

Blumstein, T., Shmotkin, D., Eyal, N., Shorek, A., & Lerner-Geva, L. (2008). A longitudinal evaluation of medication use among the old-old population in Israel. Research on aging, 30(1), 55.

Kavé, G., Eyal, N., Shorek, A., & Cohen-Mansfield, J. (2008). Multilingualism and cognitive state in the oldest old. Psychology and aging, 23(1), 70.

Cohen-Mansfield, J., Shmotkin, D., Eyal, N., Reichental, Y., & Hazan, H. (2010). A comparison of three types of autobiographical memories in Old-Old Age: First memories, pivotal memories and traumatic memories. Gerontology,56(6), 564.

Shmotkin, D., Lerner-Geva, L., Cohen-Mansfield, J., Blumstein, T., Eyal, N., Shorek, A., Kavé, G. & Hazan, H. (2010). Profiles of functioning as predictors of mortality in old age: The advantage of a configurative approach. Archives of gerontology and geriatrics, 51(1), 68-75.

Cohen-Mansfield, J., Shmotkin, D., Blumstein, Z., Shorek, A., Eyal, N., & Hazan, H. (2013). The Old, Old-Old, and the Oldest Old: Continuation or distinct categories? An examination of the relationship between age and changes in health, function, and wellbeing. The international journal of aging and human development, 77(1), 37. doi: 10.2190/AG.77.1.c

Shmotkin, D., Eyal, N., Hazan, H., Shkolnik, T., Shorek, A., & Cohen-Mansfield, J. (2013). Between the subjective and the objective: How informative is subjective evaluation of memory among the Old-Old?. Clinical Gerontologist, 36(4), 294. doi: 10.1080/07317115.2013.788115

Shmotkin, D., Shrira, A., Eyal, N., Blumstein, T., & Shorek, A. (in press). The prediction of subjective wellness among the old-old: Implications for the "fourth age" conception. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.

 

Last update January 2014