החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהPic Itzik Sasson

כתובת: החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 6997801

דוא"ל: isasson@tauex.tau.ac.il


תקציר ביוגרפי

ד"ר איציק ששון הוא מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק באי שוויון בבריאות ובתמותה ובירידה בתוחלת החיים בארה"ב בשנים האחרונות. עבודתו התפרסמה בכתבי עת מובילים כגון Demography, PLOS Medicine, Journal of Gerontology, ו-Social Science & Medicine.

 
תחומי מחקר

סוציולוגיה של הבריאות, ריבוד, דמוגרפיה, שיטות מחקר כמותיות.

 
פרסומים נבחרים

Sheehan, Connor, Jennifer Karas Montez, and Isaac Sasson. 2018. “Does the Functional form of the Association between Education and Mortality Differ by U.S. Region?” Biodemography and Social Biology 64(1):63–81.

Crimmins, Eileen, Yasuhiko Saito, Jung Ki Kim, Yuan Zhang, Isaac Sasson, and Mark Hayward. 2018. “Educational Differences in the Prevalence of Dementia and Life Expectancy with Dementia in the United States: Changes from 2000 to 2010.” Journals of Gerontology, Series B: Social Sciences 73(S1)20–28.

Sasson, Isaac, and Alexander Weinreb. 2017. “Land Cover Change and Fertility in West-Central Africa: Rural Livelihoods and the Vicious Circle Model.” Population and Environment 38(4):345–68.

Sasson, Isaac. 2017. “Reply to Trends in Education-Specific Life Expectancy, Data Quality, and Shifting Education Distributions: A Note on Recent Research.” Demography 54(3):1215-19.

Cetorelli, Valeria, Isaac Sasson, Nazar Shabila, and Gilbert Burnham. 2017. “Mortality and Kidnapping Estimates for the Yazidi Population in the Area of Mount Sinjar, Iraq, in August 2014: A Retrospective Household Survey.” PLOS Medicine 14(5): e1002297.

Sasson, Isaac. 2016. “Diverging Trends in Cause-Specific Mortality and Life Years Lost by Educational Attainment: Evidence from United States Vital Statistics Data, 1990-2010.” PLOS ONE 11(10): e0163412.

Sasson, Isaac. 2016. “Trends in Life Expectancy and Lifespan Variation by Educational Attainment: United States, 1990-2010.” Demography 53(2):269-93.

Hayward, Mark D., Robert A. Hummer, and Isaac Sasson. 2015. “Trends and Group Differences in the Association between Educational Attainment and U.S. Adult Mortality: Implications for Understanding Education's Causal Influence.” Social Science & Medicine 127:8-18.

Sasson, Isaac, and Debra J. Umberson. 2014. “Widowhood and Depression: New Light on Gender Differences, Selection, and Psychological Adjustment.” Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 69(1):135-45.

Sasson, Isaac, and Arthur Sakamoto. 2014. “Non-poor Components of Population Growth and Immigration in the U.S., 1990-2010.” Social Indicators Research 115(1):183-201.


עודכן לאחרונה - נובמבר 2018